Wróć na portal Mindly.pl 

 

REKLAMA:  

rozmiar czcionki A A A
czytano 1118 razy

Czym jest faktura VAT z odwrotnym obciążeniem?

Odwrotne obciążenie definiowane jest przez polskie prawo w ustawie o VAT i stanowi przeniesienie obowiązku zapłaty podatku VAT z kupującego na sprzedającego. Jednak ustawodawca wyliczył enumeratywnie towary oraz usługi, które mogą być objęte tą instytucją, odpowiednio w załączniku nr 11 oraz w załączniku nr 14 do wspomnianej ustawy. Również wystawianie faktur odbywa się na nieco innych zasadach niż w przypadku podatku "tradycyjnego". Jakie towary oraz usługi objęte są odwrotnym obciążeniem oraz w jaki sposób sprzedający powinien sporządzić oraz rozliczyć faktury o tym charakterze? Zapraszamy do lektury.

Kogo dotyczy odwrotne obciążenie?

Instytucja odwrotnego obciążenia dotyczy wyłącznie:

 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej,
 • osób fizycznych,

które nabywają towary na podstawie załącznika nr 11 do ustawy o VAT. Zaznaczyć należy, że w/w podmioty muszą jednocześnie spełnić następujące warunki:

 • podatnicy, którzy dostarczają te towary nie są zwolnieni od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 oraz ust. 9, a także nie korzystają ze zwolnienia z VAT do kwoty limitu 150.000 zł,
 • podatnicy, którzy nabywają towary wrażliwe, pozostają czynnymi podatnikami VAT,
 • dostawy towarów nie są zwolnione od nabycia, w ramach którego nie przysługuje odliczenie VAT

Odwrotne obciążenie możliwe jest więc do zastosowania tylko w przypadku:

 • osób prowadzących działalność gospodarczą oraz dla podatników, którzy nie są zwolnieni z VAT,
 • dostawa nie jest zaliczana jako zwolniona z VAT.

Usługi, do których można zastosować odwrotne obciążenie

Ustawodawca w załączniku nr 14 do ustawy o VAT wskazuje jakie usługi mogą zostać objęte odwrotnym obciążeniem. Są to:

 • roboty budowlane, które związane są z budową (wznoszeniem) budynków mieszkalnych,
 • szeroko pojęte rozbiórki i burzenie obiektów budowlanych,
 • roboty o charakterze tynkarskim,
 • roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian, a także
 • roboty malarskie.

Towary z odwrotnym obciążeniem

Towarami, względem których ustawodawca dał możliwość zastosowania instytucji odwrotnego obciążenia to:

 • maszyny przenośnie zastosowane do automatycznego przetwarzania danych, o masie poniżej 10 kilogramów, takie jak np. laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe,
 • telefony komórkowe,
 • konsole do gier wideo,
 • metale szlachetne,
 • metale nieszlachetne,
 • biżuteria oraz wszelkie wyroby jubilerskie,
 • odpady oraz surowce wtórne takie jak szkło czy papier,
 • wyroby stalowe,
 • złom.

Nie są to wszystkie towary, do których możliwe jest zastosowanie instytucji odwrotnego obciążenia. W załączniku nr 11 do ustawy o VAT znajdą Państwo ich szczegółowe wyliczenie.

Jak wystawić fakturę z odwrotnym obciążeniem?

Aby skorzystać z możliwości i zastosowania odwrotnego obciążenia sprzedawca powinien wystawić fakturę zwykłą bądź dedykowaną właśnie tej instytucji.  Istotne jest jednak, aby na fakturze widniała adnotacja "odwrotne obciążenie" oraz aby nie było na niej wpisanej jakiejkolwiek stawki podatku VAT. W polu "VAT" należy wpisać adnotację "np" bądź "o.o." (czyli - nie podlega VAT bądź odwrotne obciążenie). Sprzedający musi mieć jednak 100%-ową pewność, że kupujący jest czynnym podatnikiem VAT. W tym miejscy warto wspomnieć, że na stronie Ministerstwa Finansów możemy sprawdzić czy dany przedsiębiorca znajduje się na liście podmiotów, które nie są zwolnione z tego podatku.

Dodatkowo sprzedaż towaru bądź usługi musi zostać prawidłowo zaksięgowana w programie podatkowym, z którego korzysta sprzedawca w taki sposób, aby możliwe było wysłanie prawidłowej deklaracji do US. Sprzedający księguje sprzedaż w kolumnie 7 w ramach PKPiR, natomiast w rejestrze VAT wpisuje kwotę netto towaru bądź usługi.

Następnie sprzedawca powinien złożyć miesięczną deklarację VAT-27, która dedykowana jest właśnie odwrotnemu obciążeniu. Deklarację należy złożyć oczywiście do właściwego US do 25 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła sprzedaż konkretnego towaru bądź usługi.

Poradę dostarczył serwis Faktury.pl umożliwiający rozliczanie faktur i stanów magazynowych online.
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji COUNTRY.WORTALE.NET.


Dodaj komentarz

różne

Wszelkie prawa zastrzeżone © Wortale.net - | mapa witryny | login